ขั้นตอนการเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก Gclub Casino

1.คลิกปุ่มเพิ่มความแรงปืนใหญ่
2. หมุนกระบอกน้ำไปยังทิศทางที่จะยิง
3. กดปุ่ม ยิง พอลูกกระสุนถึงจุดเป้าหมาย ลูกกระสุนจะกลายเป็นตาข่ายเพื่อโจมตี
4. คะแนนการติดปืน กระสุน x อัตราเท่าที่ยิงได้จากเป้าหมาย


กติกาการเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

 • 1) กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึกแบบ เกมหลัก
  • 1. คลิกปุ่มเพิ่มความแรงปืนใหญ่
  • 2. กดปุ่ม ยิง พอลูกกระสุนถึงจุดเป้าหมายลูกกระสุนจะกลายเป็นตาข่ายเพื่อโจมตี
  • 3. เกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก Gclub Casino คะแนนการคิดเป็น กระสุนคูณกับอัตราเท่าที่ยิงได้จากเป้าหมาย
 • 2 ) กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึกแบบ ปลาซุปเปอร์สายฟ้า
  • 1.ยิงระเบิดถูกเป้าหมาย เริ่มเกมอัตโนมัติ
  • 2.คะแนนที่ได้ดูจาก ใช้คะแนนปลาสายฟ้าคูณกับความแรงระเบิด
 • 3 ) กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก แบบ กลุ่มรวมโชค
  • 1.ระเบิดยิงถูกเป้าหมายเริ่มเกมอัตโนมัติ
  • 2.ในเกมออกวงล้อ2ชุดหลังวงล้อหมุนผู้เล่นกดยิงปุ่มหยุด
  • 3.คะแนนคำนวณโดยคูณ2วงล้อจำนวนภายในและคูณกับความแรงของระเบิด
 • 4 ) กติกาเล่นเกมล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก แบบ โบนัส
  • 1.ตั้งค่าความแรงกระสุนและโบนัสจึงมีสิทธิ์ได้โบนัส
  • 2.ระเบิดยิงถูกจุดเป้าหมายสุ่มหีบสมบัติจะได้รับ JP

รูปแสดงรายละเอียดหน้าหลักของเกม Slot ล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

gclub-fishmaster-1

รูปแสดงรายละเอียดหน้าหลักของเกม Slot ล่าสัตว์ทะเลน้ำลึก

gclub-fishmaster-2

ประเภทของปลาที่จะได้รับคูณต่ำสุดและตัวคูณสูงสุด
เช่นประเภท gclub-fishmaster-3 จะได้รับ X2 (ต่ำสุด )
เช่นประเภท gclub-fishmaster-4 จะได้รับ X120 (ต่ำสุด )