Golden Lotus อีกหนึ่งเกมส์สล็อตออนไลน์ที่น่าเล่น

     ตื่นเต้นเร้าใจกับ Golden Lotus เกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอยู่ณขณะนี้ Goldclubslot ศูนย์รวมเกมคาสิโนและสล็อตออนไลน์มากมาย Golden Lotus Slot เกมที่มีสัญลักษณ์ภาพสล็อต สไตล์จีน เสียงสมจริงเร้าใจแน่นนอน

 

ทางเข้าเล่น GOLDEN LOTUS

 

goldclubslot-GOLDENLOTUS-1

ทางเข้าเล่นเกมส์ GOLDEN LOTUS

 

 

กติกาการเล่น เกมสล๊อต ออนไลน์ GOLDEN LOTUS

     การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ GOLDEN LOTUS รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

 

golden-lotus-goldclubslot

 

     หน้าเล่นของเกม GOLDEN LOTUS หน้านี้จะแสดงภาพแถบหมุนสล๊อต, ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดิตเดิมพันยอดเงินรางวัลที่เล่นได้ , เดิมพันสูงสุด ,เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น

การเล่นเกมส์

คลิก้ที่ลูกศรข้างกับ ปุ่ม line เพื่อเพิ่มหรือลดจานวนเส้น

คลิก้ที่ลูกศรข้างปุ่ม bet เพื่อเพิ่มหรือลดเงินเดิมพันในแต่ละเส้น

คลิก้ที่ปุ่ม spin

คลิก้ที่ปุ่ม Auto Play เพื่อให้วงล้อหมุนแบบออโต้ตามเงื่อนไขที่ท่านตัง้ค่าไว้

 

การจ่ายรางวัลเดิมพัน

     การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ GOLDEN LOTUS รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกัน ตัง้ แต่ REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึน้ ไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

 

รูปแบบปรกติ
 

สัญลักษณ์ ชุดเดียวกัน 5 ภาพ ชุดเดียวกัน 4 ภาพ ชุดเดียวกัน 3 ภาพ ชุดเดียวกัน 2 ภาพ
goldclubslot-GOLDENLOTUS-3 8888 888 88 8
goldclubslot-GOLDENLOTUS-4 500 30 3 1
goldclubslot-GOLDENLOTUS-5 8888 750 75 5
goldclubslot-GOLDENLOTUS-6 1250 500 50 3
goldclubslot-GOLDENLOTUS-7 goldclubslot-GOLDENLOTUS-8 goldclubslot-GOLDENLOTUS-9 800 200 20 N/A
goldclubslot-GOLDENLOTUS-10 goldclubslot-GOLDENLOTUS-11 300 100 10 N/A
goldclubslot-GOLDENLOTUS-12 goldclubslot-GOLDENLOTUS-11 200 30 5 N/A
goldclubslot-GOLDENLOTUS-12 goldclubslot-GOLDENLOTUS-15 100 25 5 N/A

Scatter

 

goldclubslot-GOLDENLOTUS-4

Scatter

 

สัญลักษณ์ภาพดอกบัวขาว (White Lotus) เป็นSCATTER

SCATTERที่ชนะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น (line)

SCATTERที่ชนะนาไปคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

 


ตัวแทนสัญญาลักษณ์

 

goldclubslot-GOLDENLOTUS-3

ตัวแทนสัญญาลักษณ์

 

     ปรากฎสัญลักษณ์ภาพนักฮ๊อกกี้ในวงล้อที่ 2 และ 4 ใช้แทนสัญลักษณ์ภาพอื่นได้ทุกภาพ ยกเว้นSCATTERสญัลักษณ์ภาพตู้ทาโทษ และสัญลักษณ์ภาพนาฬิกา เงินรางวัลคูณเพิ่มเป็น 2 เท่า เมอื่ปรากฎสัญลักษณ์ภาพนักฮ๊อกกีตั้ง้แต่ 1 ภาพขึน้ไปในการชนะสัญลักษณ์ชุด

 

รูปแบบไชนีส การ์เด้น (Chinese Garden)

     รูปแบบนีเ้ริ่มทางานเมื่อปรากฎสัญลักษณ์ภาพดอกบัวทองตรงจุดใดก็ได้ในเกม ตัง้แต่ 3 ภาพขึน้ไป และระหว่างเล่น

 


รูปแบบ WHITE LOTUS

     เลือกดอกบัวทอง 4 ดอกจาก 8 ดอก เพื่อเผยรางวัล ดอกบัวทองแต่ละดอกที่เลือก จะได้รับรางวัลมากสูด 100 x BET หรือได้ฟรีเกม 5,10,15 หรือ 20 เกม ระหว่างเล่นรูปแบบฟรีเกม ทุกๆสัญลักษณ์ภาพดอกบัวขาว จะเปลี่ยนเป็นดอกบัวทองหรือเป็นสัญลักษณ์ภาพโลโก้ ทุกเงินรางวัลคูณเพิ่มเป็น 3 เท่าระหว่างรูปแบบฟรีเกม รูปแบบนีเ้กิดซา้ได้

 


รูปแบบ (White Lotus)

     รับรางวัลฟรีเกม 8 เกม เมื่อSCATTERสัญลักษณ์ภาพดอกบัวทองตรงจุดใดก็ได้ในเกมตัง้แต่ 3 ภาพขึน้ไป ระหว่างเล่นรูปแบบฟรีเกมนี้สัญลักษณ์ภาพดอกบัวขาวทุกภาพ จะเปลยี่นเป็นดอกบัวทอง หรือเป็นสัญลักษณ์ภาพโลโก้ ทุกรางวัลคูณ 3,4 หรือ 5 ระหว่างเล่นรูปแบบฟรีเกมนี้ รูปแบบนีเ้กิดซา้ได้เมื่อปรากฎสัญลักษณ์ภาพดอกบัวทองตัง้แต่ 3 ภาพขึน้ไปตรงจุดใดก็ได้ในเกม

 


เส้น (Paylines)

goldclubslot-paylines-25

เส้น (Paylines)

 

 

การเล่นแบบออโต้และตัวเลือกต่างๆ

     คลิ้ก ปุ่ม “options”> สามารถเข้าสู่เมนูหน้าจอของ Autoplay คลิ้กที่ “auto play” สามารถสั่งให้เกมเล่นโดยอัติโนมัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ คลิ้กที่“stop auto” เพื่อยกเลิกการทำงานของ Auto play

 


GOLDEN LOTUS PROGRESSIVE JACKPOT

JACKPOT นัน้จะเกิดขึน้แบบสุ่ม

PROGRESSIVE JACKPOT สามารถชนะได้ในช่วงตอนท้ายสุดของเกมใดๆก็ได้

PROGRESSIVE JACKPOT ที่ชนะนาไปรวมกับผลชนะอื่นๆ

JACKPOT ที่สุ่มรวมกันจะเพมิ่ขึน้ไม่เกิน 1.5 % จากรางวัลทัง้หมด

 


กฎกติกาอื่น

การชนะในเส้น(line) ที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไป

การชนะแบบSCATTERจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น(line)

ที่SCATTERชนะจะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

การชนะแบบเส้น(line) จะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)

จะนับเฉพาะเงินรางวัลสูงสุดในแต่ละเส้น(line) เท่านัน้

เงินรางวัลสูงสุดต่อการหมุน (spin) ในแต่ละครัง้ คือ 50,000 x จานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)