Goldclubslot บริการเกม Lucky Tiger สล็อตสไตล์เอเชีย

     GOLDEN SLOT เกมสล๊อตออนไลน์สไตล์เอเชีย ที่จะปลดปล่อยเงินรางวัลมหาศาลด้วยเสือสีทอง ในเกมมจีานวนเส้นทัง้หมด88เส้น ที่ให้คุณได้เลือกเล่นตามต้อง เพิ่มโอกาสโชคลาภของคุณ จะพาคุณ ไปพบกับขุมทรัพย์โบนัสมากมาย พลาดไม่ได้ในเกม LUCKY TIGER ที่ GOLDEN SLOT ที่นีที้่เดียว

 

กติกาการเล่น เกมสล๊อต ออนไลน์ LUCKY TIGER

     การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ LUCKY TIGER รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

 

lucky-tiger-slot-goldclub

 

     หน้าเล่นของเกม LUCKY TIGER หน้านี้จะแสดงภาพแถบหมุนสล๊อต, ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดิตเดิมพันยอดเงินรางวัลที่เล่นได้ , เดิมพันสูงสุด ,เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น

 

การเล่นเกมส์ LUCKY TIGER

คลิก้ที่ลูกศรข้างกับ ปุ่ม line เพื่อเพิ่มหรือลดจานวนเส้น

คลิก้ที่ลูกศรข้างปุ่ม bet เพื่อเพิ่มหรือลดเงินเดิมพันในแต่ละเส้น

คลิก้ที่ปุ่ม spin

คลิก้ที่ปุ่ม Auto Play เพื่อให้วงล้อหมุนแบบออโต้ตามเงื่อนไขที่ท่านตัง้ค่าไว้

 

การจ่ายรางวัลเดิมพัน

     การคานวณเงินรางวัลของสล๊อตทุกๆสัญลักษณ์จะคิดจากซ้ายไปขวาใช้ในการคานวณตามชาร์ทด้านล่าง ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพฆ้อง (Gong) ซึ่งจ่ายเป็นจานวนใดๆก็ได้

 

สัญลักษณ์ ชุดเดียวกัน 5 ภาพ ชุดเดียวกัน 4 ภาพ ชุดเดียวกัน 3 ภาพ ชุดเดียวกัน 2 ภาพ
goldclubslot-luckytiger-3 5888 1888 188 18
goldclubslot-luckytiger-4 188+Feature 18+Feature Feature N/A
goldclubslot-luckytiger-5 2888 888 88 8
goldclubslot-luckytiger-6 goldclubslot-luckytiger-7 1888 288 28 N/A
goldclubslot-luckytiger-8 goldclubslot-luckytiger-9 888 188 18 N/A
goldclubslot-luckytiger-10 goldclubslot-luckytiger-11 588 88 8 N/A
goldclubslot-luckytiger-12 goldclubslot-luckytiger-13 388 28 8 N/A
goldclubslot-luckytiger-14 goldclubslot-luckytiger-15goldclubslot-luckytiger-16 288 18 8 N/A

สแกตเตอร์

 

goldclubslot-luckytiger-4
รูปภาพ สแกตเตอร์

 

สัญลักษณ์ภาพคาสิโน คือSCATTER

SCATTER เพิ่มที่แถวที่ชนะ

SCATTER ที่ชนะคูณโดยผลรวมเดิมพัน

 

ตัวแทนสัญลักษณ์

 

goldclubslot-luckytiger-3
ตัวแทนสัญลักษณ์

 

สัญลักษณ์ภาพลูกเต๋าใช้แทนภาพอื่นๆได้ทุกภาพ ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพคาสิโน

 

รูปแบบ ตัวเลือก

รูปแบบตัวเลือกเริ่มทางานเมื่อปรากฎสัญลักษณ์ภาพฆ้องตัง้แต่ 3 ภาพขึน้ไป ตรงจุดใดก็ได้ในเกม ในรูปแบบเกมปกติ

เลือกฆ้อง 1 อัน เพื่อเผย 1 ใน 3 รูปแบบ

รูปแบบ LUCKY TIGER

ถ้ารูปแบบ ลัคกี้ไทเกอร์ เริ่มทา งาน รับรางวัลฟรีเกม 8 เกม

ปรากฎสแกตเตอร์ 1,2,3,4 หรือ 5 ภาพ รับรางวัลฟรีเกม 1,2,5,8 หรือ 25 เกม ตามลาดับ

ทุกเงินรางวัลคูณเพมิ่เป็น 3 เท่า ระหว่างรูปแบบฟรีเกมนี้

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น(line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

 

รูปแบบ ฆ้อง

ถ้ารูปแบบ ฆ้องเริ่มทางาน รับรางวัลฟรีเกม 8 หรือ 18 เกม

ระหว่างรูปแบบนี้สัญลักษณ์ภาพฆ้องทุกภาพ ใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ภาพพิเศษ

หลังจากSCATTERจ่ายรางวัลแล้ว สัญลักษณ์ภาพฆ้องใดๆที่ปรากฎขึน้จะย้ายเข้าไปใน ตัวแทนสัญลักษณ์ภาพหน้าเสือทอง ก่อนที่การชนะแบบเส้น(line) จะมีการจ่ายเงินรางวัล

รูปแบบที่เกิดซา้ เพิ่มฟรีเกม 5 เกม เข้าไปในรูปแบบทเี่ล่นอยู่ปัจจุบัน

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น (line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

 

รูปแบบ ฟอร์จูน

ถ้ารูปแบบฟอร์จูนเริ่มทางาน รับรางวัลฟรีเกม 8 เกม ระหว่างนเี้งินรางวัลถูกคูณกับจานวนฟรีเกมทมีี่ค่าเท่ากัน

เกมที่ 1 ชนะ x1, เกมที่ 2 ชนะ x2, เกมที่ 3 ชนะ x3 เป็นต้น คูณสูงสุดได้ไม่เกิน x8

ระหว่างรูปแบบนี้สัญลักษณ์ภาพฆ้องและภาพสวน ทุกภาพ จะใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ภาพพเิศษ

หลังจากSCATTERจ่ายรางวัลแล้ว สัญลักษณ์ภาพฆ้อง หรือ ภาพสวน จะย้ายเข้าไปในตัวแทนสัญลักษณ์ภาพหน้าเสือทอง ก่อนที่การชนะแบบเส้น(line) จะมีการจ่ายเงินรางวัล

รูปแบบที่เกิดซา้ เพิ่มฟรีเกม 5 เกม เข้าไปในรูปแบบทเี่ล่นอยู่ปัจจุบัน

ฟรีเกมที่เพมิ่ขึน้จะถูกเล่นอยู่ที่เงินรางวัลตัวคูณ x8

ทุกตาทเี่ล่นฟรีเกมจะเล่นอยู่บนเส้น (line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

 

เส้น (Paylines)

 

goldclubslot-paylines-88

 

การเล่นแบบออโต้และตัวเลือกต่างๆ

     คลิ้ก ปุ่ม “options” สามารถเข้าสู่เมนูหน้าจอของ Autoplay คลิ้กที่ “auto play” สามารถสั่งให้เกมเล่นโดยอัติโนมัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ คลิ้กที่ “stop auto” เพื่อยกเลิกการทำงานของ Auto play

 

LUCKY TIGER PROGRESSIVE JACKPOT

JACKPOTนัน้จะเกิดขึน้แบบสุ่ม

PROGRESSIVE JACKPOTสามารถชนะได้ในช่วงตอนท้ายสุดของเกมใดๆก็ได้

PROGRESSIVE JACKPOTที่ชนะนาไปรวมกับผลชนะอื่นๆ

JACKPOTที่สุ่มรวมกันจะเพิ่มขึน้ไม่เกิน 1.5 % จากรางวัลทัง้หมด

 

กฎกติกาอื่นๆ

การชนะในเส้น(line) ที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไป

การชนะแบบSCATTERจะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น(line)

SCATTERที่ชนะจะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

การชนะแบบเส้น(line) จะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)

จะนับเฉพาะเงินรางวัลสูงสุดในแต่ละเส้น(line) เท่านัน้

เงินรางวัลสูงสุดต่อการหมุน (spin) ในแต่ละครัง้ คือ 50,000 x จานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)